Dansende tiener met koptelefoon

Het leven met een tiener (2)

Weer wat geleerd

Laten we beginnen om iets recht te zetten. De titel van de vorige blog ‘Het leven met een beginnende puber’, is fout. Aan de term puber kleeft een negatieve bijsmaak en dat is niet terecht. Natuurlijk, door de verwensingen die je naar je hoofd geslingerd krijgt, heb je soms het idee dat het kwaad in hoogsteigen persoon voor je neus staat. Maar meestal heb je gewoon een schat van een dochter en spreken we dus van een tiener en niet van een puber. Adolescent mag ook, maar dat klinkt zo raar. “Goh, hoe oud is je dochter nu? Elf, ja, al een echte adolescent.” Geef toe, dat klinkt niet.

Ontwikkeling

Een tiener dus, volop in ontwikkeling. Ze veranderen soms erg snel en dan weer langere tijd niet. Veranderingen lopen ook niet synchroon. Fysieke ontwikkeling kan juist snel gaan, terwijl het denkvermogen achterblijft. Een tiener die sociaal emotioneel wat achterblijft bij leeftijdgenoten kan juist de slimste van de klas zijn. We kennen die voorbeelden vast allemaal nog wel uit onze eigen jeugd. Het wat kleine, stille jochie dat ontzettend slim was. En op z’n 24ste is ‘ie 1 meter 95, goed gebekt en net zo slim als jij en ik.

Vertrouwen

Als je dit weet, is het toch een vreemde zaak dat we nu, nu onze dochter in groep 8 zit, een studieadvies krijgen voor de komende jaren en daar een passende school bij moeten vinden. Aan alles wat ze in de klas doet, is op te maken dat ze heel goed de havo kan doen. Maar als het er op aan komt (de bekende cito-toets), dan laat het vertrouwen haar in de steek. Daar wordt het studieadvies mede door bepaald. En dat terwijl ik al in het begin van het boek Het Tienerbrein lees dat tieners zich op vele vlakken plotseling snel kunnen ontwikkelen. Dat zelfvertrouwen kan dus best in de komende maanden terugkomen (het was er namelijk wel).  Overigens, op vele andere vlakken blaakt deze tiener van het zelfvertrouwen…

Juiste spoor

Goed om te lezen dat de mensen die er verstand van hebben in de VO-raad deze week voorstellen presenteerden om na de tweede klas voortgezet onderwijs voor iedere leerling opnieuw een studieadvies te geven. En dan weer te kijken of het kind op het juiste spoor zit.

Goed om te horen in een telefoongesprek met de beoogde nieuwe school dat ze de kinderen voortdurend in de gaten houden. Heeft het kind iets nodig om meer vertrouwen te krijgen, dan zijn daar programma’s voor. En door de gemengde schoolvormen in de brugperiode, is het mogelijk de leerling gericht en op zijn eigen niveau les te geven.

Teugels laten vieren

Wat ons als ouders rest, is stimuleren waar dat wordt gevraagd (door de tiener zelf) en misschien de teugels wat te laten vieren. In dat licht volgt hier de belangrijk les van deze week: Ik roep nog wel eens naar mijn vrouw: “Die kinderen hoeven alleen maar te doen wat er gezegd wordt. Hoe simpel wil je het hebben?” Blijkt dus dat dat voor een tiener ontzettend moeilijk is; doen wat er gezegd wordt. Het tienerbrein is er namelijk op uit om zelf dingen te ontdekken en keuzes te maken. Daar leert de tiener van. Oké, weer wat geleerd.

« Terug

Contact