In de omschakeling van fysieke naar digitale informatie dreigt er waardevolle kennis weg te lekken.

E-Book: Stop het digitale geheugenlek

Voor BCT Software schreef TPTwee het E-Book ‘Stop het digitale geheugenlek’. Dit boekje gaat in op de vraag hoe lokale overheden vorm en inhoud kunnen geven aan verantwoord duurzaam archiveren. De ondertitel ‘Balanceren tussen infobesitas en digitale dementie?’ geeft al voldoende stof tot nadenken. Klik hier voor het E-Book (PDF).

Het nieuwe zoeken heet content integratie

De informatiehuishouding van gemeenten geeft doorgaans een versnipperd beeld. Het vinden van informatie blijft dan ook een uitdaging. Deze wordt alleen maar groter nu gemeenten voor verschillende taakvelden ook content moeten integreren van ketenpartners. Traditionele zoektechnologie is dan niet toereikend. We moeten toe naar content integratie, willen we de garantie hebben alle informatie te kunnen vinden. De gemeente Enschede is het leidend voorbeeld. TPtwee beschreef deze case voor VIP, vakblad voor enterprise information management.

Lees hier het complete verhaal.

Het belang van informatiebeheer voor publieke waarde

Kritieke informatie is essentieel voor het vergroten van de publieke waarde van overheden. Dat is de belangrijkste conclusie van een rondetafelgesprek waarbij overheid en ICT-bedrijven als partners standpunten uitwisselden. TPtwee was erbij en concludeert dat we nog maar aan het begin staan van een beweging waarbij overheden enterprise information management meer en meer omarmen.

Lees hier het complete verhaal.

VIP, platform voor Enterprise Information Management

VIP is het dynamische platform voor professionals op het gebied van Enterprise Information Management. Het onafhankelijk vaktijdschrift (met websites en events) publiceert 8 maal per jaar de belangrijkste innovaties op het brede vakgebied van informatiemanagement. Van de digitale postkamer tot intelligente documentcreatie en van multichannel klantcommunicatie tot social media en social business. VIP biedt actualiteit en analyses over de belangrijkste trends, zoals het Internet of Things, Search, Cloud en mobility. Analyses die altijd in de context van Enterprise Information Management worden geplaatst. En in het verlengde van die analyses VIP publiceert innovatieve cases om de praktijk centraal te kunnen stellen. VIP staat voor kennis en content die de informatiemanager aan het denken zet. Teun Putter is als hoofdredacteur verantwoordelijk voor het magazine en de website.

VNCI optimaliseert informatievoorziening

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie bouwde met S2B een nieuwe website en koppelde deze aan het ledennet. Dat leidde tot een mooie chemische verbinding: informatievoorziening op maat, een interne en externe efficiencyslag en een portaal naar de buitenwereld om trots op te zijn. TPtwee beschreef deze case over een vereniging met visie op informatiebeheer.

Lees hier de complete case.

Adrienne Volbeda van Amarant Groep: We zijn veel minder tijd kwijt met het vinden van informatie.

Zorgeloos en digitaal vergaderen

TPTwee beschreef voor VIP, vakblad voor enterprise information mangement, hoe zorgconcern Amarant ondernemingsbreed digitaal vergaderen heeft uitgerold. Er komt een eind aan het slepen met papieren dossiers; alle documenten zitten in een app, en een documentmanagementsysteem. Dit leidde uiteraard tot kostenbesparingen maar ook het informatiebeheer krijgt een impuls. Medewerkers baseren hun besluiten immers altijd op de laatste informatie.

Lees hier de complete case.

Enterprise Information Management: Sturen op KPI’s

Gemeenten laten kansen liggen op het gebied van Business Intelligence. Zij meten best veel, maar doen vervolgens weinig met stuurinformatie. De gemeente Almere laat zien hoe het ook kan en ontwikkelde voor vele beleidsterreinen dashboards die inzicht geven in de prestaties. Over de informatiegestuurde overheid gesproken. TPtwee sprak de projectleider van de Flevolandse gemeente en ging te rade bij Solipsis, experts op het gebied van informatiemanagement.

Klik hier voor het complete verhaal.

Zaakgericht werken: “Het is een middel, geen doel”

Zaakgericht werken is een manier van werken die het mogelijk maakt om grip te krijgen op processen en om taken uit te voeren volgens een vaste ordening. Alle informatie die aan een zaak gerelateerd is, is beschikbaar en toegankelijk. Een zaaksysteem is een instrument dat daarbij uitstekend kan helpen. Een zaaksysteem en zaakgericht werken zijn dus middelen, geen doelen. Om uiteenlopende redenen wil dat er bij vele overheidsorganisaties niet in. Commercieel directeur Dimitri Palmen van BCT doet een poging. “Er moet meer naar de business geluisterd worden.” TPtwee sprak met hem voor het vakblad VIP, in het kader van Enterprise Information Management.

Lees hier het complete verhaal.

Procesmanagement uitgelicht

Het is de eeuwigdurende strijd: timmeren we de processen dicht of laten we de workflow open voor onze capabele kenniswerkers? De conclusie van een lesje over case management door expert Mark Mastop leert dat we het niet zo zwart wit moeten zien. TPtwee sprak met hem voor een portret in VIP|Doc. Soms heb je behoefte aan een strak regime, soms moet je het proces flexibel inrichten. En ook dat evenwicht kun je automatiseren.

Dakdekkers in de deining

De International Federation for the Roofing Trade (IFD) hield haar congres in Nederland met als organisator Robert Frank Houbaer, secretaris van Het Hellende Dak. TPtwee sprak hem voor VM, het vaktijdschrift voor professionals van verenigingen, branche- en beroepsorganisaties. Klik hier voor het complete verhaal.

Contact