Sociale media

De trein van sociale media is in volle vaart. Moet u mee springen op deze trein of kijkt u voorlopig de kat uit te boom? Deze vraag is niet eenvoudig met ja of nee te beantwoorden. Kern van de zaak is gericht te communiceren via platforms als Twitter, Facebook of LinkedIn. TPtwee biedt u hierin de juiste ondersteuning.

Communiceren of informeren

De grootste fout die gemaakt kan worden is actief te worden op sociale media omdat het moet, omdat iedereen het doet. Voor u actief wordt op sociale media zult u een visie moeten formuleren en de vraag beantwoorden wat u met sociale media wilt bereiken. Communiceren met klanten of juist puur informeren? Business genereren of slechts monitoren waar u genoemd wordt. TPtwee helpt u keuzes te maken.

Kracht van sociale media

Wanneer u bepaald heeft hoe u actief wilt zijn op welke sociale media kan TPtwee de content voor platforms als Facebook, LinkedIn of Twitter voor u schrijven en monitoren. We schrijven bijvoorbeeld gezamenlijk een weblog
op uw eigen site en genereren traffic via sociale media. Zo kunt u zeer gericht de aandacht vestigen op een thema dat voor u belangrijk is. Zo benut u de kracht van sociale media zonder dat uw mensen voortdurend in beslag worden genomen door monitoring en beheer.

 

Teun Putter

Blog

Slachtoffer van digitale dementie

Het is gebeurd voor je het weet: digitale dementie. Oude gegevensdragers passen niet meer in moderne hardware. De gevolgen zijn groot.

Lees meer...

Contact